Vo februári 2020 sme spustili unikátny seriál, v ktorom postupne predstavíme jednotlivé slovenské odborné pracoviská, kde sa diagnostikujú a liečia zriedkavé choroby. Aktuálne je na Slovensku 59 takýchto pracovísk, z nich 17 má štatút expertízneho pracoviska. Dozviete sa, čo všetko dokážu liečiť, ako sú vybavené a ktorí odborníci ich vedú.

Klinika detskej oftalmológie, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) existuje jediné pracovisko na Slovensku pre detské očné choroby, kam sú odosielané všetky zložitejšie prípady z krajiny. Klinika detskej oftalmológie každoročne vyšetrí 15 000 detí a zoperuje ich 1 200. Patria medzi ne aj deti so zriedkavými chorobami, pričom až tri štvrtiny z nich majú vrodenú poruchu. Medzi najzávažnejšie diagnózy patrí úplne alebo čiastočné nevyvinutie oka, pričom ročne sa u nás narodí približne 9 takýchto detí.