Tento rok  sa naše občianske združenie opäť uchádza o 2 % z dane. Keďže nemáme členské príspevky ani nepoberáme štátne dotácie, využili by sme ich naplno na našu činnosť, ktorá spočíva v niekoľkých zásadných úlohách:

        Tvorba osvetového portálu o zriedkavých chorobách, spravovanie FB stránky a tvorba newslettra

        Predstavenie jednotlivých pracovísk, kde sa zriedkavé choroby liečia (cestovné náklady)

        Poskytovanie pacientskej navigácie ľuďom, ktorí sa na nás obrátia telefonicky alebo prostredníctvom mailu

        Príprava informačných materiálov o zriedkavých chorobách

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť práve nás, vyplňte údaje nášho OZ vo vyhlásení a držte sa pár jednoduchých pokynov a termínov. Vopred ďakujeme za váš dar.

Naše údaje, ktoré treba uviesť vo vyhláseniach:

ZRIEDKAVÉ CHOROBY, občianske združenie

Rajská 7

Bratislava 811 08

IČO: 50817175

Termíny:

– do 15. februára 2020 – Požiadajte svojho zamestnávateľa (ak ste zamestnanec – fyzická osoba) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite si vyžiadať aj Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

– do 31. marca 2020 – Podajte si daňové priznanie  (fyzické, aj právnické osoby)

– do 30. apríla 2020 – Zašlite Vyhlásenie o poukázaní zaplatenia 2% (FO) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska (okrem Vyhlásenia zasielate aj vyššie uvedené Potvrdenie o zaplatení dane)

Ako na to?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste v roku 2019 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3 % z dane (organizácia, pre ktorú ste pracovali, by vám mala vystaviť potvrdenie).

Zoznam dôležitých tlačív ešte raz:

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenia 2 % (FO) – už aj s našimi predvyplnenými údajmi

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenia 2% (PO)