Tento rok  sa naše občianske združenie opäť uchádza o 2 % z dane. Keďže nemáme členské príspevky ani nepoberáme štátne dotácie, využili by sme ich naplno na našu činnosť, ktorá spočíva v niekoľkých zásadných úlohách:

        Tvorba osvetového portálu o zriedkavých chorobách, spravovanie FB stránky a tvorba newslettra

        Predstavenie jednotlivých pracovísk, kde sa zriedkavé choroby liečia (cestovné náklady), vrátane pokračovania nášho videoseriálu

        Poskytovanie pacientskej navigácie ľuďom, ktorí sa na nás obrátia telefonicky alebo prostredníctvom mailu

        Príprava informačných materiálov o zriedkavých chorobách

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť práve nás, vyplňte údaje nášho OZ vo vyhlásení a držte sa pár jednoduchých pokynov a termínov. Vopred ďakujeme za váš dar.

Naše údaje, ktoré treba uviesť vo vyhláseniach:

ZRIEDKAVÉ CHOROBY, občianske združenie

Rajská 7

Bratislava 811 08

IČO: 50817175

Termíny:

– do 15. februára 2022 – Požiadajte svojho zamestnávateľa (ak ste zamestnanec – fyzická osoba) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu a nezabudnite si vyžiadať aj Potvrdenie o zaplatení dane

– do 31. marca 2022 – Podajte si daňové priznanie  (fyzické aj právnické osoby)

– do 30. apríla 2022 – Zašlite Vyhlásenie o poukázaní dane (FO) na príslušný daňový úrad v mieste bydliska (okrem Vyhlásenia zasielate aj vyššie uvedené Potvrdenie o zaplatení dane)

Ako na to?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste v roku 2021 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3 % z dane (organizácia, pre ktorú ste pracovali, by vám mala vystaviť potvrdenie).

Zoznam dôležitých tlačív ešte raz:

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní dane (FO)

 

Ďakujeme!