Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

Huntingtonova choroba - neurodegeneratívne ochorenie
informovanie pacientov a ich rodín o charaktere choroby, jej dedičnosti, možnostiach genetickej diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov a členov rodín a tiež vytváranie podpornej skupiny pre všetkých zúčastnených

CDKL5 Slovakia

mutácia v géne CDKL5
poskytovanie sociálnej pomoci, organizácia podujatí, kurzov, podpora vzdelávania, rehabilitácie, zaobstarávanie pomôcok, osveta, financovanie výskumu ochorenia

OZ Naše motýliky

viacnásobné postihnutia detí
podpora vzdelávania detí, zaobstaranie pomôcok, podpora rodín, osveta, denné centrum, organizácia školení, seminárov

Klub cystickej fibrózy

cystická fibróza
ochrana práv pacientov, integrácia, sociálna prevencia, finančná podpora, publikačná činnosť, sociálne poradenstvo

Klub motýlik – Liga proti reumatizmu

systémový lupus erythematosus
pomoc pacientom, osveta, informovanie o ochorení, vzdelávacie konferencie, pobyty

Slovenská myelómová spoločnosť

mnohopočetný myelóm
prevencia, vzdelávanie, výskum, podpora pacientskych aktivít

Asociácia tuberóznej sklerózy (ASTUS)

tuberózna skleróza
informačná a osvetová činnosť, organizácia podujatí, odborná, vzdelávacia, rekreačná činnosť, sociálna pomoc, poradenstvo, rehabilitácie

Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek

onkologické ochorenia
osveta, informovanie, register pacientov, zbieranie financií, podpora výskumu, psychologická pomoc, sociálna pomoc, rekondičné pobyty

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a hydrocefalus

rázštep chrbtice (spina bifida), vodnatieľka mozgu (hydrocefalus)
inklúzia pacientov v spoločnosti, tábory a podujatia pre deti, informovanie o chorobe, raná intervencia

Priatelia slaných detí

cystická fibróza
poradenstvo, konzultácie, finančná podpora, informovanie o chorobe, benefičný koncert

Združenie ojedinelých genetických ochorení

vrodené metabolicko-genetické ochorenia
podpora a hájenie záujmov pacientov, informovanie o ochoreniach, zjednodušenie životných podmienok pacientov, finančná výpomoc

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

svalová dystrofia
podpora pacientov, odborná pomoc, presadzovanie práv pacientov, integračné pobyty, konzultácie s fyzioterapeutom, agentúra osobnej asistencie

Asociácia Marfanovho syndrómu

Marfanov syndróm
informovanie o chorobe, organizácia stretnutí pacientov, poradenstvo, odborné semináre

Spoločnosť pre alkaptonúriu na Slovensku a v Českej republike (AKUSSaC)

alkaptonúria – choroba čiernych kostí
organizácia stretnutí pacientov, poradenstvo, odborné semináre

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

Pľúcna hypertenzia (PH) je zvýšenie krvného tlaku v pľúcnych cievach.