Vyhľadajte si pracovisko na liečbu zriedkavých chorôb

I. Interná klinika SZU a UNB

-
Špecializácia
Interná medicína
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

II. Neurologická klinika LF UK a UNB

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica akademika L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

II. Onkologická klinika LF UK

-
Špecializácia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný onkologický ústav
Klenová 1
833 10 Bratislava

-
Kontakt

02 59378 111
miriam.ladicka@nou.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Miriam Ladicka

Ambulancia a centrum pre extrapyramídové ochorenia

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Ambulancia detskej endokrinológie, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Martin

-
Špecializácia
Diabetológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Košice

-
Špecializácia
Endokrinológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Ambulancia pre demyelinizačné choroby

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Bulózna ambulancia Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Dermatológia
-
Pracovisko

UNB, Nemocnica Staré mesto
Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie

-
Špecializácia
Otorinolaryngológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LF UK
Antolská 11
851 07 Bratislava

Centrum pre diagnostiku a liečbu difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika pneumológie a ftizeológie
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre diagnostiku a liečbu rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov

-
Špecializácia
Gastroenterológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Interná klinika - gastroenterologická
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre extrapyramídové ochorenia

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Neurologická klinika
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre gestačnú trofoblastovú chorobu

-
Špecializácia
Gynekológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava

Centrum dedičných metabolických porúch

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Centrum pre hereditárny angioedém Bratislava

-
Špecializácia
Imunológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

Centrum pre hereditárny angioedém Martin

-
Špecializácia
Imunológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre neuromuskulárne ochorenia

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
Neurologická klinika SZU a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

Centrum pre periodické horúčky Martin

-
Špecializácia
Imunológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre periodické horúčky Bratislava

-
Špecializácia
Imunológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
V. interná klinika LFUK a UNB
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Centrum pre vrodené poruchy imunity

-
Špecializácia
Imunológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre zriedkavé degeneratívne a autoimunitné neuromuskulárne ochorenia

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Neurologická klinika
Kollárova 2
036 59 Martin

Centrum pre zriedkavé ochorenia spánku a bdenia v detskom veku

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Detská endokrinologická ambulancia

-
Špecializácia
Endokrinológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Klinika detí a dorastu
Kollárova 2
036 59 Martin

Detská klinika LF UK a NÚDCH

-
Špecializácia
Pediatria
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Endokrinologická ambulancia detskej kliniky

-
Špecializácia
Endokrinológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta

-
Špecializácia
Hematológia
-
Pracovisko

FNsP F. D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Hematologické oddelenie FNsP J. A Reimana

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

FNsP J. A Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov

-
Kontakt

+421 51 7011 883, +421 51 7011 538
palasthy@szm.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Stanislav Palášthy

Hematologické oddelenie FNsP J. A Reimana

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

FNsP J. A Reimana
Hollého 14
080 01 Prešov

-
Kontakt

+421 51 7011 883, +421 51 7011 538
palasthy@szm.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Stanislav Palášthy

Klinika hematológie a onkohematológie

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Louisa Pasteura
Tr.SNP l
041 90 Košice

-
Kontakt

+421 55 640 4165, +421 55 640 4423
natalia.stecova@unlp.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Natália Štecová

Klinika hematológie a onkohematológie

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Louisa Pasteura
Tr.SNP l
041 90 Košice

-
Kontakt

+421 55 640 4165, +421 55 640 4423
natalia.stecova@unlp.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Natália Štecová

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Klinika hematológie a transfuziológie UN LP

-
Špecializácia
Hematológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Kollárova 2
036 59 Martin

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

+421 2 6867 2501, +421 2 63830070
stefanikova@pe.unb.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Zdenka Štefániková

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

-
Kontakt

+421 2 6867 2501, +421 2 63830070
stefanikova@pe.unb.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Zdenka Štefániková

Klinika detskej oftalmológie

-
Špecializácia
Oftalmológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a OLM NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Centrum pre cystickú fibrózu detí
pracovisko Podunajské Biskupice
Krajinská 91
825 56 Bratislava

Klinika hematológie a transfúziológie UNM

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Martin
Kollárova 2
026 59 Martin

-
Kontakt

+421 43 420 3519; +421 43 420 3842
flochova@mfn.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Emília Flochová,

Klinika hematológie a transfúziológie UNM

-
Špecializácia
Hematológia
Onkológia
-
Pracovisko

UN Martin
Kollárova 2
026 59 Martin

-
Kontakt

+421 43 420 3519; +421 43 420 3842
flochova@mfn.sk
Kontaktná osoba: MUDr. Emília Flochová,

Klinika neurológie

-
Špecializácia
Neurológia
-
Pracovisko

UN L. Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Klinika pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky LF SZU a UNB

-
Špecializácia
Pneumológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

Metabolická ambulancia

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Pediatria
-
Pracovisko

DFN Košice
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

Metabolická ambulancia

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
Pediatria
-
Pracovisko

DFN Košice
I. Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 01 Košice

Metabolická ambulancia

-
Špecializácia
Metabolické poruchy
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice
Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Národné hemofilické centrum FNsP sv. Cyrila a Metoda

-
Špecializácia
Hematológia
Transfuziológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava - Petržalka

Národné hemofilické centrum FNsP sv. Cyrila a Metoda

-
Špecializácia
Hematológia
Transfuziológia
-
Pracovisko

UN Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB
Antolská 11
851 07 Bratislava - Petržalka

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

-
Špecializácia
Reumatológia
-
Pracovisko

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 4
921 12 Piešťany

Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky

-
Špecializácia
Gastroenterológia
-
Pracovisko

UN Martin a Jesseniova LF UK
Interná klinika - gastroenterologická
Kollárova 2
036 59 Martin

Oddelenie lekárskej genetiky

-
Špecializácia
Genetika
Onkológia
-
Pracovisko

Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Oddelenie lekárskej genetiky

-
Špecializácia
Genetika
Onkológia
-
Pracovisko

Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
812 50 Bratislava

Onkologické oddelenie

-
Špecializácia
Onkológia
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra-Liečebný ústav

Reumatologická ambulancia

-
Špecializácia
Pediatria
Reumatológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice a LF UPJŠ
Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Reumatologická ambulancia

-
Špecializácia
Pediatria
Reumatológia
-
Pracovisko

Detská fakultná nemocnica Košice a LF UPJŠ
Klinika detí a dorastu
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Reumatologická jednotka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH

-
Špecializácia
Reumatológia
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Skríningové centrum novorodencov

-
Špecializácia
Novorodenecký skríning
-
Pracovisko

DFNsP Banská Bystrica
Námestie L. Svobodu 4
974 09 Banská Bystrica

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

-
Špecializácia
Interná medicína
-
Pracovisko

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Kláštorská 134
949 01 Nitra-Liečebný ústav

Špecializované pracovisko genetickej diagnostiky

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

Národný ústav detských chorôb Bratislava (ex DFNsP)
Detská klinika LF UK a NÚDCH
Limbová 1
833 40 Bratislava

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

-
Špecializácia
Genetika
-
Pracovisko

UNB, Nemocnica Staré mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava