Za lieky „na výnimku“ by nemal doplácať pacient

24
jan
2018
+
A
-

Na spoločnom rokovaní na pôde rezortu zdravotníctva sa Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Dôvera, zdravotná poisťovňa Union, Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) združujúca všetkých relevantných výrobcov liekov pôsobiacich na slovenskom trhu a Ministerstvo zdravotníctva SR dohodli, že vyvinú maximálne úsilie, aby nekategorizované lieky schvaľované zdravotnými poisťovňami v režime tzv. výnimiek nemali finančný dopad na pacienta.

Spoločné stanovisko vydali necelý mesiac po tom, čo v januári vstúpila do platnosti novela Zákona č. 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Novela umožňuje výrobcom alebo držiteľom registrácie uzatvoriť zmluvu so zdravotnými poisťovňami o zdieľaní nákladov na liek v osobitných prípadoch a prijať refundáciu zdravotnou poisťovňou. Zároveň umožňuje zaradenie drahších a nákladovo efektívnych liekov do Zoznamu kategorizovaných liekov. Zároveň však predpokladá limitovanú úhradu liekov schvaľovaných zdravotnými poisťovňami v režime výnimiek s tým, že držitelia registrácie liekov poskytnú zdravotným poisťovniam zľavy z takzvaných úradne určených alebo referenčných cien nekategorizovaných liekov, a to v závislosti od toho ako dlho je liek registrovaný a používaný.

Novela bola od počiatku tvorená v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a AIFP a koncipovaná tak, že predmetný rozdiel v úhrade nekategorizovaného lieku nemá riešiť pacient, ale má o ňom rokovať držiteľ registrácie lieku so zdravotnou poisťovňou. Táto skutočnosť je definovaná aj v dôvodovej správe k predmetnému zákonu. S takýmto nastavením pravidiel súhlasili v rámci legislatívneho procesu všetky strany.

MZ SR je presvedčené, že nové pravidlá definované v novele prinášajú pacientom dostupnosť inovatívnych liekov bez odkázanosti na rozhodnutia zdravotných poisťovní. V tých ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné pacientovi zabezpečiť liek formou výnimky, je primárne úlohou zdravotnej poisťovne a držiteľa registrácie lieku, aby komunikovali o podmienkach úhrady v zmysle platnej legislatívy, za akých bude pacientovi liečba poskytnutá.