Zdravotnícke noviny: Víťazka TOP inovácií v zdravotníctve: Za banálnymi otázkami sa môže skrývať odpoveď

28
sep
2017
+
A
-

Natálka je prvá pacientka na Slovensku, ktorej lekári Detskej kliniky LF UK a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava diagnostikovali ojedinelé dedičné metabolické ochorenie – idiopatickú nefropatickú cystinózu.

Prvému prípadu sa venovala prednostka kliniky prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Celý rozhovor s lekárkou nájdete tu.

Fotografia: Jana Andelová