Videoseriál: Každá druhá leukémia alebo lymfóm môžu byt z hľadiska výskytu zriedkavé

11
mar
2020
+
A
-

Druhá časť nášho osvetového videoseriálu o TOP slovenských pracoviskách pre zriedkavé choroby predstavuje Kliniku onkohematológie LF UK a NOÚ, ktorá sa venuje onkologickým ochoreniam krvi a krvotvorných orgánov.

K najčastejším typom nádorov krvi patria leukémie, lymfómy a myelóm. Ich zákernosť spočíva v tom, že existuje veľké množstvo ich podtypov, až niekoľko desiatok. Čiže z hľadiska výskytu by sa každá druhá choroba mohla považovať za zriedkavú. Liečba stojí na základných princípoch onkológie, a to chemoterapii a rádioterapii. Ale čoraz viac sa do popredia dostávajú moderné inovatívne spôsoby, ako sú imunoterapia a cielená liečba.

Pozitívnou správou je, že výskum ide dopredu, do praxe sa zavádzajú inovatívne molekuly, ktoré pomáhajú aj pri zriedkavých typoch nádorov krvi. Nové cieľové molekuly sa napríklad používajú pri liečbe raritnej akútnej lymfoblastovej leukémie, kde sa prežívanie zlepšilo z 20 % na 60 % v piatich rokoch, čo je výrazný úspech. „A pripravujeme sa aktuálne aj na tzv. bunkovú liečbu T-bunkami, čo je veľká budúcnosť onkohematológie, “ hovorí docent Ľuboš Drgoňa, prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ.

Každoročne na klinike vyšetria 15 000 pacientov z celého Slovenska, vykonávajú veľmi podrobnú diagnostiku krvi, kostnej drene, buniek, tkanív. Z výsledkov postupne vytvárajú akúsi skladačku, ktorá určí jednotlivé podtypy. Pri diagnostike zriedkavých ochorení sa ďalšími vyšetreniami hľadajú odlišnosti od bežných nádorov, na základe čoho sa určí liečba. Súčasťou kliniky je aj Transplantačná jednotka, druhé najväčšie transplantačné pracovisko na Slovensku, kde sa ročne vykoná takmer 80 transplantácií.

Za výraznými úspechmi Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ stojí i medzinárodná spolupráca a klinický výskum. Klinika realizuje aj tzv. translačný výskum, keď nové poznatky v medicíne zavádza do praxe.

Táto správa bola vydaná dňa 11. 3. 2020 ako tlačová správa OZ Zriedkavé choroby.