Dotácia ministerstva zdravotníctva na podporu pacientov so zriedkavými chorobami

10
júl
2019
+
A
-

Právnické aj fyzické osoby môžu požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o finančnú podporu pre projekty zamerané na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami. Maximálne môžu žiadatelia dostať  100-tisíc eur.

MZ SR má záujem podporiť a rozvíjať plnohodnotné expertízne pracoviská, napríklad doplniť ich prístrojové vybavenie, či zaviesť nové technológie, ktoré potenciálne budú môcť byť zaradené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.

Viac informácií a všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke MZ SR.

Ilustračný obrázok: Pexels