Meranie zraku u škôlkarov môže byť hravé, odchýlku zraku má až 15 % detí

03
okt
2019
+
A
-

Rodičia často ani len netušia, že ich dieťa nevidí dobre. Tento fakt väčšinou odhalí až pediater v rámci preventívnej prehliadky, alebo odborníci zapojení do projektu Zdravé oči už v škôlke, ktorí sa zameriavajú na odhalenie refrakčných porúch zraku u škôlkarov. V špecifických prípadoch môže ísť dokonca o zriedkavú chorobu.

Rýchly skríning

Na Slovensku chýba samostatná preventívny očná prehliadka, je však zahrnutá v rámci povinných preventívnych prehliadok u pediatra. Ibaže, ten nemá žiaden prístroj na bližšie určenie závažnosti prípadnej odchýlky. Spomínaný projekt Zdravé oči už v škôlke pod taktovkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a o. z. BILLA ľuďom je výnimočný v tom, že vyškolení pracovníci ÚNSS v priebehu celého školského roka navštevujú materské školy vo všetkých krajoch, aby deťom skontrolovali, či nemajú nábeh na niektorú z vytipovaných očných porúch. Používajú špeciálne prístroje – autorefraktometre, ktoré pripomínajú usmievavý fotoaparát a deti zaujmú veselými zvukmi. „Kontrola zraku je rýchla, dieťaťa sa vôbec nedotýkame, pretože meriame na diaľku. Prístroj nám v podstate premietne do čísel to, ako škôlkar vidí a naši pracovníci ich vyhodnotia,“ vysvetľuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. Každé dieťa dostane certifikát o vyšetrení, ktorý v prípade odchýlky rodič zanesie pediatrovi. Keď ten zistí u dieťaťa zníženú zrakovú ostrosť, odošle ho na vyšetrenie k oftalmológovi. V treťom ročníku projektu sa pracovníci ÚNSS pozreli na oči 20 285 škôlkarom, z nich 2 955 dostalo odporúčanie na kontrolu zraku odborníkom.

Zdroj: o. z. BILLA ľuďom

Pozor na tupozrakosť

Vekový rozptyl detí na skríning je určený od 3 do 6 rokov a je vyberaný zámerne. Do šiesteho roku života sa ešte deťom vyvíja videnie a vieme ho včasnou a adekvátnou liečbou ovplyvniť. „Škôlkar doma väčšinou nevie sám povedať, že vidí horšie alebo inak, preto si poruchu zraku nemusí všimnúť ani rodič. Môže však testovať zrak svojho dieťaťa aj v domácom prostredí, napríklad sa zahrať na piráta, aby prekrývaním očí zistil, či vidí oboma očami rovnako, či rozoznáva detaily a farby,“ hovorí Beáta Bušányová, odborná garantka projektu Zdravé oči už v škôlke a primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH. Podľa jej slov je u detí do 5 rokov najčastejšou poruchou ďalekozrakosť, ďalej je to astigmatizmus, anizometropia (rozdiel dioptrií medzi dvomi očami). Najzávažnejšia je tupozrakosť. Postihuje asi 2 % až 4 % detí, pričom všetky predtým vymenované poruchy môžu byť príčinou jej vzniku. Ďalšie príčiny sú napríklad strabizmus (škúlenie), ale aj rôzne dedičné či vrodené ochorenia.

Zdroj: o. z. BILLA ľuďom

Ďalší postup závisí od diagnózy

Vývoj zraku sa ukončuje medzi 7. a 8. rokom života. „V podstate sa snažíme deti podchytiť buď preto, aby sme zabránili vzniku tupozrakosti, alebo aby sme ju začali liečiť. Vďaka tomuto skríningu však niekedy zistíme, že očko nefixuje, alebo prístroj nedokáže zmerať dieťa, keďže autorefraktometer má limit do päť dioptrií. Keď dieťa následne vyšetrí očný lekár, môže odhaliť aj inú vážnejšiu príčinu. V detskom veku ide buď o dedičné alebo vrodené ochorenia, napríklad sivý zákal, nádorové ochorenie sietnice retinoblastóm, dedičné ochorenia sietnice,“ vysvetľuje Beáta Bušányová, primárka Kliniky detskej oftalmológie NÚDCH, ktorá je expertíznym pracoviskom pre zriedkavé choroby. V septembri 2019 bolo ako jedno z prvých slovenských pracovísk zaradené do Európskych referenčných sietí.

„U nás sústreďujeme pacientov so zriedkavými oftalmologickými poruchami a zaradenie do týchto sietí nám umožní vymieňať si navzájom skúsenosti, poznatky, nové postupy liečby. Zároveň máme za cieľ vytvoriť národné registre zriedkavých chorôb, podchytiť pacientov včas, ale aj vytvoriť štatistiku výskytu týchto ochorení v populácii.“ Podľa primárky proces dopĺňania databáz urýchlia i genetické testy. Pokiaľ sa zistí dedičná záťaž, je potrebné vyšetriť i súrodencov či poskytnúť genetickú konzultáciu rodičom.