Od augusta budú poisťovne uhrádzať nové lieky na zriedkavé choroby

01
aug
2018
+
A
-

Liečba pre pacientov so zriedkavými chorobami je o krok dostupnejšia.  Počnúc dnešným dňom bolo do zoznamu kategorizovaných liekov zaradených 9 orphan liekov a ďalšie sú v procese. Je to skvelá správa aj preto, že podľa najväčšej zdravotnej poisťovne dosiahol medziročný nárast nákladov na výnimkové lieky za posledných päť rokov až 14,46 %. Každý liek, ktorý je zaradený do kategorizácie, je hradený z verejného zdravotného poistenia a pacienti sa už nemusia obávať o jeho dostupnosť.

Od začiatku roka 2018 až do júna podali držitelia žiadosti o zaradenie do kategorizácie pre 37 orphan liekov. V praxi sa tak ukazuje pozitívny vplyv nového zákona, ktorý umožňuje väčšiu priepustnosť finančne náročných liekov do kategorizácie. Celý kategorizačný proces, všetky podania ako aj výstupy je možné sledovať cez verejne dostupný Portál kategorizácia na stránke MZ SR, kde žiadateľ môže nájsť  výsledok rozhodnutia MZ SR o zaradení nových liekov do kategorizácie.