Otestujte svoje vedomosti o zriedkavých chorobách

30
júl
2018
+
A
-

Najväčší portál o prevencii a zdravom životnom štýle www.preventivne.sk, ktorý prevádzkuje Všeobecná zdravotná poisťovňa nielen pre svojich poistencov, ale pre širokú verejnosť, ponúka možnosť preveriť si svoje vedomosti z oblasti zriedkavých chorôb. V sérii desiatich zaujímavých otázok máte možnosť zistiť, čo sú „lieky siroty“, akú časť pacientov s týmito chorobami tvoria deti a mnoho ďalších vecí. Test bol pripravený v spolupráci s našim OZ Zriedkavé choroby.

Otestujte svoje vedomosti na stránke preventivne.sk.