Videoseriál: Porucha sluchu sa nedá oklamať

28
aug
2020
+
A
-

Štvrtá časť osvetového videoseriálu o TOP slovenských pracoviskách pre zriedkavé choroby predstavuje Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB. Ide o najväčšie centrum zamerané na problematiku rehabilitácie porúch sluchu a hluchoty pomocou stredoušných a vnútroušných implantátov na Slovensku, pričom diagnostikuje a lieči deti i dospelých.

V roku 1986 sa začal na niekdajšej I. Otolaryngologickej klinike LFUK, FNsP a SZU a Foniatrickom oddelení FN rozvíjať program kochleárnej implantácie, ktorého cieľom bolo zaviesť metódu kochleárnej implantácie na Slovensku a umožniť tak nepočujúcim počuť. V rámci neho sa ustanovil multidisciplinárny kolektív odborníkov s rôznymi špecializáciami: otorinolaryngológ – chirurg, audiológ, foniater, klinický logopéd, klinický psychológ a klinický technický pracovník.

Existujú 4 typy implantátov – implantáty pre kostné vedenie, aktívne stredoušné implantáty, kochleárne implantáty a kmeňový implantát. V Centre diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie bol prvý nepočujúci pacient operovaný metódou kochleárnej implantácie v roku 1994. O rok neskôr odborníci úspešne implantovali prvé prelingválne nepočujúce dieťa, v roku 1999 to bolo už dieťa mladšie ako 2 roky. Spôsob práce a výsledky sú porovnateľné s výsledkami iných implantačných centier vo svete. MZ SR zaradilo Centrum diagnostiky porúch sluchu a kochleárnej implantácie Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB do zoznamu pracovísk pre zriedkavé choroby v SR ako pracovisko so zameraním na vrodené závažné poruchy sluchu.

Vo svete okolo 400-miliónov ľudí trpí poruchou sluchu, ktorá je riešiteľná. K zriedkavým formám patrí najmä vrodená hluchota. Ide väčšinou o prípady, ktoré vznikajú na podklade chybného vývoja vnútorného ucha. Mnohé deti zažívajú problémy len preto, že majú buď vrodenú alebo dedičnú chemickú chybu, ktorá spôsobí, že vnútorné ucho nedokáže premeniť zvukový signál na signál nervový. Ročne sa na Slovensku narodí okolo 50 – 60 detí z celkového počtu 55-tisíc, ktoré majú takúto poruchu sluchu. Ale iba 1 – 2 ročne prídu na svet s tým, že vnútorné ucho je anatomicky deformované, nevyvinuté, chybne vyvinuté a nedokáže fungovať tak, ako fungovať má.

„Porucha sluchu sa nedá oklamať, matka na to skôr alebo neskôr musí prísť. A ešte skôr ako matka príde na to stará mama, ktorá si presne pamätá, ako sa dieťa má vyvíjať a nahlas povie, že vnúča nereaguje,“ konštatuje prednosta prof. MUDr. Milan Profant, CSc. Diagnostika u dieťaťa trvá 3 až 6 mesiacov, pričom sa mu venuje približne dvadsaťčlenný tím. Čas prvej operácie prichádza medzi prvým a druhým rokom života.

Tým, že vnútorné ucho má už pri narodení definitívnu veľkosť, aj keď hlava rastie, implantát vsadený v ranom veku nie je potrebné reoperovať. Operácia nie je pre organizmus zaťažujúca, pacient ide na druhý deň domov, no ešte stále nepočuje. Trvá ďalšie 3 až 4 týždne, kým sa implantát vhojí, pričom až vtedy sa nastavuje procesor prvýkrát a dieťa či dospelý má konečne zážitok, že pomocou stimulácie počuje. U detí nastáva rýchly rozvoj reči a kým idú do školy, dokážu bez ťažkostí dobehnúť svojich vrstovníkov.

Táto správa bola vydaná dňa 28. 8. 2020 ako tlačová správa OZ Zriedkavé choroby.