Poistenie vám zdravie nevráti, no uľahčí vám život so závažným ochorením

29
nov
2019
+
A
-

Podľa prieskumu medzinárodnej organizácie EURORDIS až 7 z 10 pacientov a ich blízkych, čo sa o nich starali, muselo výrazne obmedziť alebo ukončiť svoju prácu kvôli svojej zriedkavej chorobe alebo zriedkavej chorobe člena rodiny.

Neúprosné štatistiky

„So synom som kedysi, kvôli jeho častým zápalom horných dýchacích ciest, absolvovala opakované testy na cystickú fibrózu. V tej dobe som vôbec netušila, o aké závažné ochorenie ide. Našťastie, výsledky boli negatívne,“ opisuje svoju skúsenosť pani Katarína. Mnoho rodín však nemá takéto šťastie. Cystická fibróza je len jednou zo 6 000 až 8 000 známych zriedkavých ochorení postihujúcich 6 až 8 % populácie, ku ktorým denne pribúdajú ďalšie, novopopísané diagnózy. Hoci sa zriedkavé choroby považujú skôr za ojedinelé, trpí nimi približne 30 miliónov Európanov, z toho vyše 300 000 Slovákov.

Za zriedkavú chorobu sa považuje taká, ktorá spĺňa základnú epidemiologickú charakteristiku zriedkavej choroby, to je jej výskyt v populácii v pomere 1:2 000 a menej. Zriedkavosť výskytu týchto diagnóz nás v mnohom pripravuje o možnosť poznania, pretože sa spája s prirodzeným nedostatkom vedomostí a skúseností. Zriedkavosť diagnózy komplikuje jej výskum, a tým aj diagnostiku.

Vedeli ste, že:

·         1 zo 17 obyvateľov EÚ má zriedkavú chorobu,

·         1 z 2 000 obyvateľov EÚ trpí zriedkavou chorobou, ktorá je závažná alebo život ohrozujúca,

·         80 % zriedkavých chorôb je genetického pôvodu,

·         95 % zriedkavých chorôb nemá dostupnú liečbu,

·         25 % pacientov čaká na správnu diagnózu až 30 rokov,

·         50 % pacientov so zriedkavou chorobou sú deti,

·         30 % detí so zriedkavou chorobou sa nedožije 5 rokov,

·         28 % detí nemôže kvôli zriedkavému ochoreniu navštevovať školu,

·         300 miliónov ľudí po celom svete trpí niektorou zo zriedkavých chorôb.

Foto: NN

Osudové rany

Rodiny, kde jeden z členov trpí vážnym alebo zriedkavým ochorením, sú skutočne v ťažkej situácii. Často sú odkázané na seba navzájom, žijú v spoločenskej izolácii, bezmocnosti a v strachu o blízkeho. Psychologická situácia je však len jednou stranou mince. Na zložitosti pridávajú aj nepriaznivé finančné okolnosti. Pokiaľ sa v domácnosti nachádza choré dieťa, minimálne jeden z rodičov prichádza o mesačný príjem, aby mohol svoj čas venovať starostlivosti o dieťa. Pokiaľ je pacientom jeden z rodičov a druhý ho opatruje, rodina väčšinou prežíva iba zo sociálnych dávok.

Na komplikovanú finančnú  situáciu rodín poukazuje aj rozsiahly prieskum medzinárodnej organizácie EURORDIS, ktorá aktuálne združuje 869 pacientskych organizácií zo 71 krajín. EURORDIS skúmal, ako pacienti a ich rodiny zvládajú starostlivosť a prežívanie  v každodennom živote. Až 70 % ľudí muselo ukončiť alebo výrazne zredukovať svoju profesionálnu kariéru potom, ako im, alebo ich príbuzným, diagnostikovali zriedkavú chorobu a museli sa začať o nich starať. To je veľmi vysoké číslo. Z tohto dôvodu sa u nich aj 3-krát častejšie vyskytujú depresie v porovnaní s bežnou populáciou.

Mnoho ľudí si nepripúšťa možnosť, že raz môže prísť iné, ako bežné ochorenie. Racionálne by sme však mali myslieť na to, že v živote môžu nastať aj neočakávané momenty. Životné poistenie sa ľuďom niekedy javí ako nepotrebné až do chvíle, kým sa neocitnú v hraničnej situácii a kvôli závažnej diagnóze neprídu o príjem. A vtedy objavíme dôležitosť životného poistenia, na základe ktorého máme nárok na poistné plnenie. Peňažné prostriedky z poistky totiž nahrádzajú časť ušlého príjmu z dôvodu práceneschopnosti, invalidity či dlhodobej starostlivosti o choré dieťa či iného príbuzného,“ vysvetľuje Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne.

Prečo myslieť dopredu na poistenie

Výhodou životného poistenia od NN je možnosť vybrať si zo širokej palety pripoistení, napríklad Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých. To kryje až 69 rôznych diagnóz vrátane zriedkavých ochorení. Ako príklad môžeme uviesť – roztrúsenú sklerózu, systémový lupus Erytematodes s postihnutím obličiek, Crohnovu chorobu, pľúcnu fibrózu, Kawasakiho chorobu, Parkinsonovu chorobu a iné. Na zozname krytých diagnóz sú tiež najčastejšie sa vyskytujúce choroby, ako rakovina, infarkt myokardu, mŕtvica alebo operácia aorty a niektoré exotické ochorenia (malária, horúčka Dengue či žltá zimnica). Pri nastavovaní životného poistenia s pripoisteniami je dobré myslieť i na to, že zriedkavé ochorenie, v závislosti od jeho závažnosti, môže prejsť až do štádia neschopnosti vykonávať dlhodobo prácu, prípadne môže viesť k invalidnému dôchodku. Vhodné je teda i Pripoistenie invalidity z dôvodu choroby či úrazu.

Bohužiaľ, zriedkavým ochorením trpí až 50 % detských pacientov, a preto netreba zabúdať ani na poistenie detí. Rodič môže k svojmu hlavnému životnému poisteniu pripoistiť až 10 detí. Odporúčame predovšetkým Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí, ktoré zahŕňa 55 najčastejších diagnóz (napr. rakovina, transplantácia orgánov, cukrovka, encefalitída, žltačka, cystická fibróza, celiakia a mnoho ďalších detských ochorení).

Zdroje:

https://www.eurordis.org/

https://download2.eurordis.org/pressreleases/PrevalencePaper_JointStatement_170919_Final.pdf

http://download2.eurordis.org/rbv/juggling_care_and_daily_life.infographic__final.pdf

http://download2.eurordis.org.s3.amazonaws.com/rbv/Juggling_Care_and_daily_life.INFOGRAPHIC__Czech%20Republic.pdf

Ilustračné fotografie: NN

 

PR ČLÁNOK