Prvá génová terapia na liečbu Duchennovej svalovej dystrofie

04
júl
2023
+
A
-

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) urýchlene schválil prvú génovú terapiu na liečbu Duchennovej svalovej dystrofie u detí vo veku 4 až 5 rokov s potvrdenou mutáciou v géne. V USA bola jeho cena stanovená na 3,2 milióna dolárov.

Duchennova svalová dystrofia (DSD) je zriedkavé a závažné genetické ochorenie viazané na chromozóm X, ktoré sa časom zhoršuje a vedie k slabosti a ochabovaniu svalov. Ochorenie vzniká v dôsledku chybného génu, ktorý spôsobuje absenciu alebo zníženú funkciu dystrofínu, bielkoviny, ktorá pomáha udržiavať svalové bunky neporušené. V dôsledku tohto genetického defektu môžu mať jedinci s DSD príznaky, ako sú problémy s chôdzou a behom, časté pády, únava, ťažkosti s učením, problémy so srdcom a s dýchaním v dôsledku oslabenia dýchacích svalov, ktoré sa podieľajú na činnosti pľúc.

Jednorazové podanie lieku sa týka detí vo veku 4 až 5 rokov a zatiaľ je možné iba pre občanov USA. Zdroj: Pixabay
Jednorazové podanie lieku sa týka detí vo veku 4 až 5 rokov a zatiaľ je možné iba pre občanov USA. Zdroj: Pixabay

Nádej pre mnohé rodiny

Príznaky svalovej slabosti sa zvyčajne začínajú v detstve, často medzi 3. a 6. rokom života. DSD postihuje najmä chlapcov a v ojedinelých prípadoch môže postihnúť aj dievčatá. Touto poruchou je postihnutý približne jeden z 3 300 chlapcov. S postupujúcim ochorením sa môžu vyskytnúť život ohrozujúce problémy so srdcom a dýchaním. Hoci sa závažnosť ochorenia a očakávaná dĺžka života líšia, pacienti často podľahnú ochoreniu vo veku 20 až 30 rokov z dôvodu zlyhania srdca a dýchania. Väčšina súčasných liečebných postupov rieši príznaky ochorenia, ale nie jeho základnú genetickú príčinu. Liečba zahŕňa kortikosteroidné lieky na spomalenie progresie svalovej slabosti, strečingové a rehabilitačné programy a používanie pomôcok ako sú ortézy alebo invalidný vozík.

„Schválenie lieku na báze génovej terapie rieši naliehavú neuspokojenú medicínsku potrebu a je dôležitým pokrokom v liečbe Duchennovej svalovej dystrofie, devastujúceho ochorenia s obmedzenými možnosťami liečby, ktoré vedie k postupnému zhoršovaniu zdravotného stavu jedinca,“ hovorí doktor Peter Marks, riaditeľ Centra pre hodnotenie a výskum biologických liekov FDA.

Tvorbu dystrofínu má naštartovať jednorazová infúzia.Zdroj: Pixabay
Tvorbu dystrofínu má naštartovať jednorazová infúzia. Zdroj: Pixabay

Jednorazová liečba

Elevidys je liek podávaný jednorazovou infúziou, ktorý vpravuje do tela genetickú informáciu pomocou vírusového nosiča, teda vektora. Tým umožňuje produkciu skrátenej formy dystrofínu, tzv.  mikrodystrofínu. Po liečbe nie je možné liek opätovne podať, pretože telo si už vytvorilo imunitu voči vírusovému nosiču. Opakovaná infúzia by tak bola neúčinná, alebo by mohla vyvolať zápalovú reakciu.

Rozhodnutie FDA o urýchlenom schválení lieku je založené na údajoch o expresii mikrodystrofínu vo svaloch liečených pacientov. Konkrétne, pred podaním nebola u detských pacientov prítomná tvorba dystrofínu, ale po podaní bola u nich nameraná produkcia mikrodystrofínu.

Výrobca stanovil cenu lieku na 3,2 milióna dolárov, v Európe ešte nie je dostupný. Zdroj: Pixabay
Výrobca stanovil cenu lieku na 3,2 milióna dolárov, v Európe ešte nie je dostupný. Zdroj: Pixabay

Kritériá pre liečbu

V USA môžu liek dostať chlapci vo veku 4 až 5 rokov, ktorým bola diagnostikovaná Duchennova svalová dystrofia a ktorí spĺňajú určité kritériá. Pacienti musia byť schopní samostatnej chôdze a nesmú mať protilátky proti použitému vírusovému vektoru AAVrh74. Prítomnosť protilátok sa určí krvným testom.

Jedinci so špecifickými variantmi génu DMD vrátane akejkoľvek delécie v exóne 8 a/alebo exóne 9 nebudú môcť z bezpečnostných dôvodov dostávať liek. V tejto skupine pacientov bol pozorovaný zvýšený výskyt akútneho zápalu svalov, myozitídy, prejavujúceho poruchou prehĺtania, dýchavičnosťou a abnormálne slabým hlasom. Zároveň nie sú dostatočné údaje o nežiaducich udalostiach v skupine s mutáciami v exónoch 1-17 a 59-71. Po génovej terapii môže byť aj vyššie riziko myozitídy.

Génové terapie sú na vzostupe, otázne zostáva ich financovanie. Zdroj: Pixabay
Génové terapie sú na vzostupe, otázne zostáva ich financovanie. Zdroj: Pixabay

Zatiaľ iba v Amerike

Liečba bola schválená výlučne pre občanov USA. Preto pacienti, ktorí nežijú v USA, alebo pacienti mladší ako 4 roky alebo starší ako 5 rokov, nemôžu túto liečbu podľa súčasného schválenia dostávať. Doteraz bola liečba experimentálne podaná viac ako 150 pacientom. Najčastejšími vedľajšími účinkami boli vracanie, nevoľnosť, horúčka, porucha funkcie pečene alebo trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek).

V Európe Európska agentúra pre lieky (EMA) uviedla, že pri rozhodovaní zohľadní údaje z klinického skúšania 3. fázy, ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii. Ak sa údaje zo štúdie ukážu ako podporné, farmaceutická spoločnosť má v úmysle predložiť žiadosť o registráciu v Európe. Firma poskytne ďalšie informácie o termíne štúdie a možnostiach zapojenia sa do nej aj pre pacientov mimo USA na jeseň. V USA boli náklady na liek stanovené na 3,2 milióna dolárov. V Európe a v Slovenskej republike môže byť cena stanovená inak.

Zdroje:

https://lnk.sk/dxeg, https://lnk.sk/mqe0