Prvé príznaky myasténie gravis

23
jún
2023
+
A
-

Až pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1973, sa potvrdilo, že mysténia gravis je autoimunitné ochorenie spôsobené autoprotilátkami proti acetylcholinovým receptorom, alebo proti svalovo špecifickej kináze na nervovosvalovom spojení. Dnes je známych už 7  foriem tejto diagnózy, pričom sa líšia symptómami i reakciou na rôzne imunoterapuetické postupy.

Unavené a slabé svaly

Spočiatku pociťuje jednotlivec neurčitú svalovú únavu. Obzvlášť po intenzívnom cvičení, náročnejšej turistike či dlhšom státí. Zaujímavé je, že zdravotný stav sa zhoršuje v popoludňajších a večerných hodinách. Najskôr ide o izolovanú záležitosť, neskôr sa pocit únavy rozšíri aj na ďalšie skupiny svalov. Autoprotilátky totiž vedú k poruche nervosvalového prenosu, ktorá spôsobuje slabosť a unaviteľnosť v priečne pruhovanom svalstve. Samozrejme, na zahájenie úspešnej liečby, je potrebná včasná diagnostika. A hoci myasténia gravis postihuje rôzne svaly, jej priebeh je individuálny a variabilný. Postihnuté môžu byť očné, tvárové, pletencové, trupové, šijové, končatinové a respiračné svaly v rôznych kombináciách a v rôznej intenzite.

Únava a slabosť svalov sa zhoršujú koncom dňa. Foto: Unsplash
Únava a slabosť svalov sa zhoršujú koncom dňa.
Foto: Unsplash
  1. Očné svaly

U viac ako 50 % ľudí s myasténiou gravis sa prvé príznaky prejavia na očiach. Medzi príznaky patrí ptóza, čiže pokles jedného alebo oboch viečok. Taktiež je to diplopia, dvojité videnie, ktoré môže byť horizontálne alebo vertikálne a ktoré sa zlepšuje až ustupuje pri zatvorení jedného oka.

  1. Svaly tváre a hrdla

Asi u 15 – 20 % ľudí s myasténiou gravis sa prvé príznaky týkajú svalov tváre a hrdla. Tieto príznaky sa môžu prejaviť sťaženým rozprávaním, pričom reč môže znieť nosovo či ticho. Ďalej je to horšie hryzenie, žutie a prehĺtanie, čo človeku prirodzene spôsobí komplikácie pri jedení a pití. Niekedy vychádzajú tekutiny pri prehĺtaní nosom.

K prvým príznakom sa radia aj ťažkosti s hryzením, žutím či prehĺtaním jedla. Foto: Unsplash
K prvým príznakom sa radia aj ťažkosti s hryzením, žutím či prehĺtaním jedla.
Foto: Unsplash
  1. Svaly krku a končatín

Myasténia gravis môže spôsobiť aj slabosť krku, rúk a nôh. Slabosť v nohách môže ovplyvniť spôsob chôdze. Slabé svaly krku zase sťažujú držanie hlavy. Unaviteľnosť a slabosť končatinového svalstva je prvým príznakom zhruba u 15 % pacientov. U 10 – 15 % pacientov je to slabosť niektorej izolovanej svalovej skupiny na šiji, prstoch na rukách, v bedrovom kĺbe, v nohách a prstoch, avšak vzácne sa vyskytuje aj izolované postihnutie respiračného svalstva.