Muskulárni dystrofici: Pozor na chrípku!

15
jan
2018
+
A
-

Chrípka nastupuje na jeseň a vrcholí v zime. Chrániť by sa mali najmä muskulárni dystrofici, pre ktorých je ochrana dýchacej sústavy kľúčová. Pre ľudí so zriedkavou chorobou, môže byť ochrana pred chrípkovými vírusmi zásadná.
Pre ľudí so zriedkavou chorobou, môže byť ochrana pred chrípkovými vírusmi zásadná. Pri svalovej dystrofii je postihnuté priečne pruhované svalstvo. Ide o závažnú diagnózu, kde bezcenné tkanivo nahrádza fuknčné svaly. Telo postupne ochabuje, a týka sa to i svalov hrudníka, bránice a chrbtice, čo pacientom spôsobuje ťažkosti s dýchaním. Naviac, v krvi majú vysokú hladinu oxidu uhličitého, čo môže viesť k nízkej hladine kyslíka – k hypoxémii. Pokiaľ sa k tomuto stavu pridružia chrípkové stavy ako horúčka, kašeľ, bolesti svalov, stav muskulárnych dystrofikov sa výrazne zhorší.

Akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky, sa prenášajú vdýchnutím vzduchu, ktorý je kontaminovaný pôvodcom ochorenia. Môžu sa prenášať aj priamym kontaktom s infikovanou osobou a nepriamym prenosom kontaminovanými rukami a predmetmi dennej potreby. Preto Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) zverejnilo 3 základné kroky ochrany pred akútnymi respiračnými ochoreniami:

1. Očkovanie

Je mimoriaddne dôležité, aby sa pacienti s muskulárnou dystrofiou a ich blízki, s ktorými prichádzajú do kontaktu, dali zaočkovať Princípom očkovania je tvorba ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prípade zmierňujú jeho priebeh a znižujú riziko komplikácií a úmrtia. „Vakcína proti chrípke nechráni pred všetkými akútnymi respiračnými infekciami, ale poskytne spoľahlivú ochranu pred tými vírusmi chrípky, ktorých antigény sa nachádzajú v očkovacej látke pre danú chrípkovú sezónu. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky. Očkovať sa možno aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje však riziko, že očkovaná osoba môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok. Ochranné protilátky si organizmus vytvára postupne, približne v priebehu 10 až 14 dní po očkovaní,“ udáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

2. Hygiena

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk, a to po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa, vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania. V čase chrípkovej sezóny je dobré sa vyhnúť svojvoľnému chytaniu nosa, úst či očí, ktoré tvoria vstupnú bránu pre vírusy do ľudského organizmu.

3. Lieky

Pokiaľ vám ich lekár odporučí, užívajte lieky na zmiernenie chrípkových symptómov. Keby ochorenie zostalo bez akejkoľvek medikamentóznej podpory, mohlo by prerásť v zápal, čím by sa dýchacie ťažkosti len zhoršili.