Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo zoznam pracovísk pre zriedkavé choroby

11
jan
2018
+
A
-

Ministerstvo zdravotníctva skoncipovalo Zoznam pracovísk pre zriedkavé choroby, ktorý pozostáva z 59 pracovísk, pričom 17 z nich má štatút expertízneho pracoviska. Ďalším krokom bude zapojenie Slovenskej republiky do európskych referenčných sietí s cieľom zamerať sa na výskum zriedkavých chorôb.

Zoznam týchto pracovísk nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.