Ocenenie Môj lekár získali aj dvaja lekári z pracovísk pre zriedkavé choroby

27
nov
2022
+
A
-

Na Šiestej celoslovenskej pacientskej konferencii, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 26. novembra 2022 v Bratislave, sa aj tento rok udelili ocenenia Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Pacienti tým vzdali hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú pre nich mimoriadnym prínosom  vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu. Tento rok pacientske organizácie nominovali aj dvoch lekárov z pracovísk pre zriedkavé choroby, o nomináciách rozhodla päťčlenná porota.

Ocenený docent Dallos. Foto: Tatiana Kubišová

doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

– na ocenenie navrhla Liga proti reumatizmu na Slovensku – Klub Kĺbik

Je vedúcim Centra medicínskych simulácií na Detskej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, kde zároveň pôsobí ako detský reumatológ. Je odborným garantom pre špecializačný odbor detská reumatológia na LF UK. Diagnostikuje, lieči a dispenzarizuje deti so zápalovými ochoreniami kĺbov, kostí, ciev a systémovými ochoreniami spojiva, venuje sa tiež diagnostike geneticky podmienených ochorení. V záujme čo najkomplexnejšej liečby svojich malých pacientov spolupracuje aj s ďalšími pracoviskami. Pomáha deťom s reumatologickými ochoreniami a ich rodinám aj nad rámec svojich povinností v ambulancii. Aktívne šíri osvetu, podporuje rôzne aktivity Klubu Kĺbik a posúva prospešné kontakty na medzinárodné a svetové organizácie, ktoré pomáhajú pacientom s týmito ochoreniami. Vždy ochotne a trpezlivo vysvetľuje a odpovedá na otázky rodičov aj detí. Pod vedením doc. Dallosa získalo pracovisko štatút špecializovaného pracoviska pre zriedkavé ochorenia, centra pre indikáciu a aplikáciu biologickej liečby. Rozvíja činnosť OZ Zlatá Rybka, ktorého cieľom je zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým detským pacientom na oddeleniach a v ambulanciách Detskej kliniky NÚDCH, špeciálne detským reumatologickým pacientom zabezpečil kompletnú rekonštrukciu priestorov reumatologickej ambulancie.

K desiatim oceneným lekárom patrí aj doktor Luknár. Foto: Tatiana Kubišová

MUDr. Milan Luknár, PhD.

– na ocenenie navrhlo Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o. z.

Pracuje ako lekár na Kardiologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Bratislave na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Z pozície predsedu pracovnej skupiny Transplantácia srdca a pľúc Slovenskej kardiologickej spoločnosti sa venuje šíreniu povedomia o darcovstve orgánov a transplantácii srdca a pľúc. U pacientov je obľúbený pre jeho odbornosť, pracovitosť, zodpovednosť, nezištnosť, čestnosť a mimoriadne ľudský prístup ako k pacientom samotným, tak k ich príbuzným. Nikdy neodmietne pomoc, vždy je ochotný poradiť a nie je mu ľahostajný žiadny pacient. Pravidelne svojich pacientov informuje o nových terapeutických možnostiach, aktívne tieto nové postupy v liečbe pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) aj presadzuje. V spolupráci s ďalšími odborníkmi manažuje liečbu PAH pomocou podkožných a implantovaných púmp, ktoré zlepšujú kvalitu života pacienta. Mimo pracovnej doby sa venuje informovaniu odborných aj praktických lekárov o tomto zriedkavom ochorení s cieľom zabezpečiť včasnú diagnostiku u týchto pacientov. MUDr. Luknár je spoluzakladateľom Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou a mimoriadnym prínosom v príprave edukačných materiálov, seminároch a odborných konzultáciách v rámci združenia. Počas pandémie COVID-19 zorganizoval výstup lekárov a zdravotníkov na vrchol Vápenná ako prejav solidarity pacientom s pľúcnou artériovou hypertenziou.

Zástupcovia Združenia pacientov s pľúcnou hypertenziou zablahoželali svojmu nominantovi k oceneniu a zaželali mu ešte veľa trpezlivosti a úspechov v jeho ďalšej práci. Foto: Tatiana Kubišová

Zdroj: AOPP