Zriedkavé očné choroby a poruchy

22
feb
2019
+
A
-

Niektoré očné choroby sú zriedkavé. Ich prehľad pripravil National Eye Institute, ktorý je súčasťou amerických národných inštitútov zdravia.

Anoftalmia

 • Absencia jedného alebo obidvoch očí
 • Vrodená porucha
 • Slepota

Mikroftalmia

 • Abnormálne malé jedno alebo obidve oči
 • Vrodená porucha
 • Slepota

Biettiho kryštalická dystrofia

 • Ukladanie žltých lesklých usadenín na sietnici, kryštály na rohovke, atrofia sietnice
 • Dedičná choroba
 • Postihuje mužov v strednom veku
 • Zúženie zorného poľa, nočná slepota

Idiopatická intrakraniálna hypertenzia

 • Zvýšený vnútrolebečný tlak spôsobený poruchou cirkulácie mozgovomiechového likvoru
 • Neznáma príčina
 • Postihuje najmä obézne ženy v reprodukčnom veku
 • Výpadky zorného poľa

Retinitis pigmentosa

 • Dystrofia sietnice spôsobená stratou fotoreceptorov
 • Ukladanie pigmentov v sietnici
 • Dedičná choroba
 • Strata zorného poľa, slepota

Retinoblastóm

 • Nádor oka vyrastajúci zo sietnice
 • Príznakmi sú leukokória (biela zrenička), strabizmus (škúlenie)
 • Postihuje deti, najčastejšia malignita v detskom veku
 • 60 % retinobastómov postihuje jedno oko, nejde o dedičnú chorobu
 • 40 % retinoblastómov postihuje obe oči, dedičná choroba

Stargardtova choroba

 • Postihuje pigmentový epitel sietnice a fotoreceptory
 • Prítomnosť žltých škvŕn v makule
 • Dedičná choroba
 • Zníženie centrálnej zrakovej ostrosti

Usherov syndróm

 • 3 typy
 • Sluch je postihnutý v ranom detstve, zrak až neskôr
 • Dedičná choroba
 • Hluchoslepota

Kolobóm dúhovky

 • Pri postihnutí dúhovky má zrenička tvar kľúčovej dierky, nedochádza k výpadkom zorného poľa
 • Čím hlbšie zasahuje do štruktúr oka, o to väčšie je poškodenie zraku
 • Vrodená chyba
 • Geneticky podmienená je len pri Patauovom syndróme

Zdroj: National Eye Institute